43

Genel Bilgiler

SEMPOZYUM YERİ VE TARİHİ: Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA) her iki yılda bir (çift yıllarda) İstanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde düzenlenir. 

2020 yılı için;
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 15 Şubat 2020
Değerlendirme geri bildirimi: 28 Şubat 2020
Erken Kayıt için son tarih: 30 Ağustos 2020
Sempozyum tarihi: 20-23 Ekim 2020 

HAKEMLİ DEĞERLENDİRME: Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra sorumlu yazara değerlendirme sonuçları geri bildirim tarihine kadar e.posta yoluyla ulaştırılır.

TOPLANTI DİLİ: Sunum dili Türkçe veya İngilizce'dir.

SÖZLÜ SUNUMLAR: 15 dk sunum ve 5 dk soru-cevap olmak üzere toplam 20 dk'dır. Sunumlar iki salonda aynı anda gerçekleştirilecektir. Salonlarda ses sistemi, internet bağlantısı, bilgisayar, projeksiyon cihazı ve işaretleyici mevcuttur.

POSTER SUNUMLAR: A0 boyutunda dikey (portrait) posterler en fazla 80 cm (en) x 110 cm (boy) olacak şekilde hazırlanabilir. Poster sunacaklar, programda belirtilen tarih ve saatlerde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

WEB SAYFASI: TURQUA'nın resmi web sitesi olan turqua.itu.edu.tr adresinden toplantı programı, kayıt koşulları, başvurular, bildiri gönderim ve tarihleri ile ilgili tüm bilgilere ulaşılabilir

SEKRETERYA HİZMETLERİ: Toplantı ile ilgili tüm müracaat ve sorularınız için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj yazınız.

RESMİ YAZILAR: Toplantı katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları sempozyum sekreterliği aracılığı ile sadece isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları ile gerekli izinler alınabilir. Davet mektubu sahibi katılımcıların konaklama, yol, vb. ücretleri kendilerine aittir. Davet mektubu almak için lütfen turqua@itu.edu.tr adresine mesaj atınız.

KATILIM BELGESİ: İsteyen katılımcılar, katılım belgelerini kongre sırasında sempozyum sekreterliğinden alabilirler.

ÖNCEKİ TOPLANTILAR: Turqua sempozyumu 1988 yılından beri yapılan bir toplantıdır. Başlangıçta çalıştay olarak düzenlenen toplantılar, 2005'den sonra sempozyum şeklinde yapılmaya başlanmıştır.

 Eski toplantı tarihleri ve yerleri şu şekilde idi: