43

Çağrı Metni

Değerli yerbilimciler,

2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 10'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2022)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli ve sempozyum konuşmacılarının vereceği katkılarla fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme tarihler: 4 Nisan - 12 Ağustos 2022 
Uzatılmış bildiri gönderme tarihi: 18 Eylül 2022
Değerlendirme geri bildirimi: 14 Ekim 2022
Erken kayıt: 30 Ağustos 2022
Kayıt için son tarih: 21 Ekim 2022
Sempozyum tarihi: 2-4 Kasım 2022

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Doç. Dr. Tolga Görüm


---


Dear geoscientists,

It is our great pleasure to invite you to the 10th meeting on the Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA) which will be held on 2-4 November 2022 at Istanbul Technical University (ITU), Istanbul TURKEY. Our aim is to bring Quaternary scientists all around the world to discuss the latest developments in Quaternary sciences, to organize workshops and to propose invited talks in order to exchange ideas on first hand.

We would like to invite you to participate in the 10th TURQUA in Istanbul where the continents meet. We hope to see you all in Istanbul.

Important dates
Abstract submissions: 4 April - 12 August 2022
Updated deadline: 18 September 2022
Acceptance of abstracts: 14 October 2022 
Registration deadline: 21 October 2022
Meeting dates: 2-4 November 2022

http://www.turqua.itu.edu.tr/en

Yours sincerely.

On behalf of the organizing committee
Tolga Görüm, PhD