43

Çağrı Metni

Değerli yerbilimciler,

31 Mart-4 Nisan 2020 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 9'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2020)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 31 Ocak 2020
Değerlendirme geri bildirimi: 15 Şubat 2020
Erken Kayıt için son tarih: 28 Şubat 2020
Sempozyum tarihi: 31 Mart - 4 Nisan 2020

Atölye: “Paleoklimatolojide “R” destekli veri analizi (31 Mart 2020)
Teknik gezi: “Şile ve çevresi arazi çalışması” (4 Nisan 2020)

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Prof.Dr. Cengiz Yıldırım


---


Dear geoscientists,

It is our great pleasure to invite you to the 9th meeting on the Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA) which will be held on 31 March-4 April 2020 at Istanbul Technical University (ITU), Istanbul TURKEY. Our aim is to bring Quaternary scientists all around the world to discuss the latest developments in Quaternary sciences, to organize workshops and to propose invited talks in order to exchange ideas on first hand.

We would like to invite you to participate in the 9th TURQUA in Istanbul where the continents meet. We hope to see you all in Istanbul.

Important dates
Abstract submission deadline: 31 January 2020
Early Registration deadline: 28 February 2020
Meeting dates: 31 March - 4 April 2020

Workshop on “Data Analysis in Paleoclimatology with “R”
Field trip to “Şile Region, Istanbul”

http://www.turqua.itu.edu.tr

Yours sincerely.

On behalf of the organizing committee
Cengiz Yıldırım, PhD