43

Çağrı Metni

Değerli yerbilimciler,

20-23 Ekim 2020 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 9'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2020)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 15 Şubat 2020 
Değerlendirme geri bildirimi: 28 Şubat 2020
Erken Kayıt için son tarih: 30 Ağustos 2020
Sempozyum tarihi: 20-23 Ekim 2020

Atölye: Paleoklimatolojide “R” destekli veri analizi (20 Ekim 2020, 9.30 -12.30)
Atölye: Kuvaterner Palinolojisine Giriş (20 Ekim 2020, 14.00-1700)
Kurs   : Tektonik olarak aktif kıyılarda saha evriminin modellenmesi: Yüzey deformasyonu ve morfometri için yeni bir araç, Terracem  (20 Ekim 2020) 

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Prof.Dr. Cengiz Yıldırım


---


Dear geoscientists,

It is our great pleasure to invite you to the 9th meeting on the Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA) which will be held on 20-23 October 2020 at Istanbul Technical University (ITU), Istanbul TURKEY. Our aim is to bring Quaternary scientists all around the world to discuss the latest developments in Quaternary sciences, to organize workshops and to propose invited talks in order to exchange ideas on first hand.

We would like to invite you to participate in the 9th TURQUA in Istanbul where the continents meet. We hope to see you all in Istanbul.

Important dates
Abstract submission deadline: 15 August 2020
Early Registration deadline: 30 August 2020
Meeting dates: 20-23 October 2020

Workshop :  “R” support data analysis in paleoclimatology (October 20, 2020, 09:30 -12:00) 
Workshop :  Introduction to quaternary palynology (October 20, 2020, 14:00-17:00)
Course       :  Metrics and models of coastal landscape evolution, novel tools to
measure surface deformation. (October 20, 2020) 

http://www.turqua.itu.edu.tr/en

Yours sincerely.

On behalf of the organizing committee
Cengiz Yıldırım, PhD