43Kurul & Oturumlar

Kurullar

Düzenleme Kurulu Başkanı
Emrah Çoraman (Başkan, İTÜ)

Düzenleme Kurulu
Tolga Görüm (İTÜ)
M. Akif Sarıkaya (İTÜ)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
Bülent Arıkan (İTÜ)
Cihan Bayraktar (İstanbul Ü.)
Abdullah Akbaş (Bursa Uludağ Ü.)
Ünal Akkemik (İstanbul Ü.-Cerrahpaşa)
Ergin Gökkaya (Niğde Ömer Halisdemir Ü.)
Emir Toker (İTÜ)
Songül Sönmez (İTÜ)
Tuğçe Uçar (İTÜ)
Ezgi Akyüz (İTÜ)
Ezgi Sağlam (İTÜ)
Dila Doğa Gökgöz (İTÜ)
Umut Ulusoy (İTÜ)
Fulya Çingiroğlu (İTÜ)
Bengisu Şensoy (İTÜ)


Bilim Kurulu (alfabetik sıraya göre)

A. M. Celal Şengör (İTÜ)
Ahmet Evren Erginal (Çanakkale Onsekiz Mart Ü.)
Attila Çiner (İTÜ)
Berna Alpagut (Ankara Ü.)
Bülent Arıkan (İTÜ)
Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, Fransa)
Cihan Bayrakdar (İstanbul Ü.)
Cengiz Yıldırım (İTÜ)
Çetin Şenkul (Süleyman Demirel Ü.)
Demet Biltekin (İTÜ)
Emrah Çoraman (İTÜ)
Erdal Koşun (Akdeniz Ü.)
Eric Fouache (Sorbonne, Abu Dhabi)
Erkan Aydar (Hacettepe Ü.)
Ertuğ Öner (Ege Ü.)
Faruk Ocakoğlu (Osmangazi Ü.)
Gönenç Göçmengil (İstanbul Ü.)
Hülya Caner (İstanbul Ü.)
Hüseyin Turoğlu (İstanbul Ü.)
İhsan Çiçek (Ankara Ü.)
İlhan Kayan (Ege Ü.)
Joel Guiot (CNRS, Fransa)
Lütfi Nazik (Ahi Evran Ü.)
Marc Oliva (University of Barcelona, Spain)
M. Akif Sarıkaya (İTÜ)
Meral Avcı (İstanbul Ü.)
Meryem Beklioğlu (ODTÜ)
Mustafa Karabıyıkoğlu (Ardahan Ü.)
Naki Akçar (U. of Bern, İsviçre)
Namık Çağatay (İTÜ)
Nazlı O. Kıyak (İTÜ)
Neil Roberts (Plymouth U., İngiltere)
Nizamettin Kazancı (Ankara Ü.)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
Okan Tüysüz (İTÜ)
Ömer L. Şen (İTÜ)
Ömer Yetemen (İTÜ)
Raşit Bilgin (Boğaziçi Ü.)
Selim Kapur (Çukurova Ü.)
Serdar Bayarı (Hacettepe Ü.)
Serdar Yeşilyurt (Ankara Ü.)
Suzanne Leroy (Brunel U., İngiltere)
Şevket Şen (Muséum Nat. d'Hist. Nat., Fransa)
Thomas Litt (U. of Bonn, Almanya)
Tolga Görüm (İTÜ)
Tuncer Demir (Akdeniz Ü.)
Uğur Doğan (Ankara Ü.)
Ünal Akkemik (İstanbul Ü.)

 

Oturumlar

İklim ve iklim modelleri
Buzullar ve buzul ortamları
Periglasyal süreçler
Deniz seviyesi değişimleri
Stratigrafi ve sedimantoloji
Hidroloji ve paleohidroloji
Makro- ve mikrofosiller
Neotektonik
Paleosismoloji
Arkeoloji
Paleoiklim
Palinoloji
Akarsu süreçleri
Göl ortamları
Jeomorfoloji
Volkanizma
Toprak bilimi
Speleoloji
Fauna ve flora
Kütle haraketleri
Karst ve Travertenler
Dendroklimatoloji
Tarihlendirme yöntemleri
Yer bilimlerinde yeni yöntemler