43Kurul & Oturumlar

Kurullar

Düzenleme Kurulu Başkanı
Tolga Görüm (Başkan, İTÜ)

Düzenleme Kurulu
Tolga Görüm (İTÜ)
M. Akif Sarıkaya (İTÜ)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
Attila Çiner (İTÜ)
Cengiz Yıldırım (İTÜ)
Ömer Yetemen (İTÜ)
Onur Altınay (İTÜ)
Aydoğan Avcıoğlu (İTÜ)
Emir Toker (İTÜ)
Furkan Karabacak (İTÜ)

Bilim Kurulu (alfabetik sıraya göre)

A. M. Celal Şengör (İTÜ)
Ahmet Evren Erginal (Ardahan Ü.)
Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, Fransa)
Cihan Bayrakdar (İstanbul Ü.)
Çetin Şenkul (Süleyman Demirel Ü.)
Demet Biltekin (İTÜ)
Emrah Çoraman (İTÜ)
Erdal Koşun (Akdeniz Ü.)
Eric Fouache (Sorbonne, Abu Dhabi)
Erkan Aydar (Hacettepe Ü.)
Ertuğ Öner (Ege Ü.)
Faruk Ocakoğlu (Osmangazi Ü.)
Hülya Caner (İstanbul Ü.)
Hüseyin Turoğlu (İstanbul Ü.)
İhsan Çiçek (Ankara Ü.)
İlhan Kayan (Ege Ü.)
Joel Guiot (CNRS, Fransa)
Lütfi Nazik (Ahi Evran Ü.)
Meral Avcı (İstanbul Ü.)
Meryem Beklioğlu (ODTÜ)
Mustafa Karabıyıkoğlu (Ardahan Ü.)
Naki Akçar (U. of Bern, İsviçre)
Namık Çağatay (İTÜ)
Nazlı O. Kıyak (İTÜ)
Neil Roberts (Plymouth U., İngiltere)
Nizamettin Kazancı (Ankara Ü.)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
Okan Tüysüz (İTÜ)
Ömer L. Şen (İTÜ)
Ömer Yetemen (İTÜ)
Raşit Bilgin (Boğaziçi Ü.)
Selim Kapur (Çukurova Ü.)
Serdar Bayarı (Hacettepe Ü.)
Serdar Yeşilyurt (Ankara Ü.)
Suzanne Leroy (Brunel U., İngiltere)
Şevket Şen (Muséum Nat. d'Hist. Nat., Fransa)
Thomas Litt (U. of Bonn, Almanya)
Tolga Görüm (İTÜ)
Tuncer Demir (Akdeniz Ü.)
Uğur Doğan (Ankara Ü.)
Ünal Akkemik (İstanbul Ü.)

 

Oturumlar

İklim ve iklim modelleri
Buzullar ve buzul ortamları
Periglasyal süreçler
Deniz seviyesi değişimleri
Stratigrafi ve sedimantoloji
Hidroloji ve paleohidroloji
Makro- ve mikrofosiller
Neotektonik
Paleosismoloji
Arkeoloji
Paleoiklim
Palinoloji
Akarsu süreçleri
Göl ortamları
Jeomorfoloji
Volkanizma
Toprak bilimi
Speleoloji
Fauna ve flora
Kütle haraketleri
Karst ve Travertenler
Dendroklimatoloji
Tarihlendirme yöntemleri
Yer bilimlerinde yeni yöntemler