43Kurul & Oturumlar

Kurullar

Onursal Başkan
Mehmet Karaca (Rektör, İTÜ)

Düzenleme Kurulu
Cengiz Yıldırım (Başkan, İTÜ)
Attila Çiner (İTÜ)
Nüzhet Dalfes (İTÜ)
M. Akif Sarıkaya (İTÜ)
Orkan Özcan (İTÜ)
Oğuzhan Köse (İTÜ)
Emir Toker (İTÜ)
Turgut Duzman (İTÜ)
Ezgi Sağlam (İTÜ)
Sinan Yılmazer (İTÜ)
Ezgi Akyüz (İTÜ)
Denizhan Güven (İTÜ)
Cerennaz Bozyiğit (İTÜ)
Fulya Cingiroğlu (İTÜ)

Bilim Kurulu (alfabetik sıraya göre)

A. M. Celal Şengör (İTÜ)
Ahmet Ertek (İstanbul Ü.)
Ahmet Evren Erginal (Çanakkale O.M. Ü.)
Catherine Kuzucuoğlu (CNRS, Fransa)
Emin Özsoy (İTÜ)
Erdal Koşun (Akdeniz Ü.)
Eric Fouache (Sorbonne, Abu Dhabi)
Erkan Aydar (Hacettepe Ü.)
Faruk Ocakoğlu (Osmangazi Ü.)
Hülya Caner (İstanbul Ü.)
Hüseyin Turoğlu (İstanbul Ü.)
İhsan Çiçek (Ankara Ü.)
İlhan Kayan (Ege Ü.)
Joel Guiot (CNRS, Fransa)
Lütfi Nazik (Ahi Evran Ü.)
Meral Avcı (İstanbul Ü.)
Meryem Beklioğlu (ODTÜ)
Mustafa Karabıyıkoğlu (Ardahan Ü.)
Naki Akçar (U. of Bern, İsviçre)
Namık Çağatay (İTÜ)
Neil Roberts (Plymouth U., İngiltere)
Nizamettin Kazancı (Ankara Ü.)
Okan Tüysüz (İTÜ)
Ömer L. Şen (İTÜ)
Raşit Bilgin (Boğaziçi Ü.)
Selim Kapur (Çukurova Ü.)
Serdar Bayarı (Hacettepe Ü.)
Suzanne Leroy (Brunel U., İngiltere)
Şevket Şen (Muséum Nat. d'Hist. Nat., Fransa)
Thomas Litt (U. of Bonn, Almanya)
Tolga Görüm (İTÜ)
Tuncer Demir (Akdeniz Ü.)
Uğur Doğan (Ankara Ü.)
Ünal Akkemik (İstanbul Ü.)


Oturumlar

İklim ve iklim modelleri
Buzullar ve buzul ortamları
Periglasyal süreçler
Deniz seviyesi değişimleri
Stratigrafi ve sedimantoloji
Hidroloji ve paleohidroloji
Makro- ve mikrofosiller
Neotektonik
Paleosismoloji
Arkeoloji
Paleoiklim
Palinoloji
Akarsu süreçleri
Göl ortamları
Jeomorfoloji
Volkanizma
Toprak bilimi
Speleoloji
Fauna ve flora
Kütle haraketleri
Karst ve Travertenler
Dendroklimatoloji
Tarihlendirme yöntemleri
Yer bilimlerinde yeni yöntemler