ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 15 Şubat 2020 
Hakem değerlendirme geri bildirimi: 28 Şubat 2020 
Erken Kayıt için son tarih: 30 Ağustos 2020 (GÜNCELLENDİ)
Sempozyum tarihi: 20-23 Ekim 2020 (GÜNCELLENDİ)
Atölye Çalışmaları: 20 Ekim 2020 (GÜNCELLENDİ)
Kurs : 20 Ekim 2020 (GÜNCELLENDİ)

Katılımlar sadece bildirisi kabul edilen konuşmacılar (poster ve sözlü) için ücretlidir (200 TL). Diğer tüm dinleyici misafirlerimiz için sempozyum, kurs, atölye çalışmaları ve teknik gezi ücretsizdir.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sempozyum:
  • Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (20-23 Ekim 2020) - Kayıt
Atölyeler:
  • Paleoklimatolojide “R” destekli veri analizi (20 Ekim 2020, 9.30 -12.30) - Kayıt
  • Kuvaterner Palinolojisine Giriş (20 Ekim 2020, 14.00-1700) - Kayıt
Kurs:
  • Tektonik olarak aktif kıyılarda saha evriminin modellenmesi: Yüzey deformasyonu ve morfometri için yeni bir araç, Terracem  (20 Ekim 2020) - Kayıt
-------------------------------------------------------------------------------------------
* Her bir atölye çalışması 20'şer katılımcı ile sınırlıdır.
* Kurs 30 katılımcı ile sınırlıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Değerli katılımcılarımız,
- Sözlü sunum yapacaklar için sunumlar, kısıtlı zaman sebebiyle 15 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap süresini aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
- Poster sunumu yapacaklar için posterler, A0 boyutunda hazırlanmalıdır.

Duyuruların ve Haberlerin Tümünü Görüntüle