43

Çağrı Metni

Değerli yerbilimciler,

6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 11'incisi düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2024)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli ve sempozyum konuşmacılarının vereceği katkılarla fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme tarihi: 1 Nisan - 1 Eylül 2024
Hakem değerlendirme geri bildirimi: 1 Ekim 2024
Kayıt için son tarih: 18 Ekim 2024
Sempozyum tarihi: 6-8 Kasım 2024

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çoraman


---


Dear geoscientists,

It is our great pleasure to invite you to the 11th meeting on the Quaternary Symposium of Turkey (TURQUA) which will be held on 6-8 November 2024 at Istanbul Technical University (ITU), Istanbul TURKEY. Our aim is to bring Quaternary scientists all around the world to discuss the latest developments in Quaternary sciences, to organize workshops and to propose invited talks in order to exchange ideas on first hand.

We would like to invite you to participate in the 11th TURQUA in Istanbul where the continents meet. We hope to see you all in Istanbul.

Important dates
Abstract submissions: 1 April - 1 September 2024
Acceptance of abstracts: 1 October 2024 
Registration deadline: 18 October 2024
Meeting dates: 6-8 November 2024

http://www.turqua.itu.edu.tr/en

Yours sincerely.

On behalf of the organizing committee
Emrah Çoraman, PhD