43

31
Eki 2022
Sözlü sunumlar hk.

Sözlü sunum yapacaklar için sunumlar, kısıtlı zaman sebebiyle 12 dakika sunum ve 3 dakika soru-cevap, toplam 15 dk süresini aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.