43

12
Ağu 2022
Bildiri Gönderim süresi 18 Eylül'e kadar uzatılmıştır

2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 10'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2022) özet gönderim son tarihi 18 Eylül 2022 tarhine kadar uzatılmıştır.

The abstract submission deadline for the 10th Turkey Quaternary Symposium (TURQUA-2022), which will be held at ITU Eurasia of Institute Earth Sciences between November 2-5, 2022, has been extended until September 18, 2022.