43

02
Mar 2022
TURQUA - 2022 başlıyor

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA - 2022) 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılacaktır.

turqua2022poster