43

27
Ara 2019
Bildiri gönderme sistemi açılmıştır

Bildirilerinizi OPENCONF adresinden sisteme yükleyebilirsiniz.
Bildiri gönderme son tarihi 15 Şubat 2020'dir.

http://www.openconfturqua.itu.edu.tr/openconf.php


openconf