43

21
Eki 2019
TURQUA-2020 için ilk çağrı yayınlandı

Değerli Yer Bilimciler,

31 Mart-4 Nisan 2020 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri  
Enstitüsü bünyesinde 9'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner  
Sempozyumu (TURQUA-2020)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır.  
Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi,  
güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli  
konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı  
hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden  
teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 31 Ocak 2020
Değerlendirme geri bildirimi: 15 Şubat 2020
Erken Kayıt için son tarih: 28 Şubat 2020
Sempozyum tarihi: 31 Mart - 4 Nisan 2020

Atölye: “Paleoklimatolojide “R” destekli veri analizi (31 Mart 2020)
Teknik gezi: “Şile ve çevresi arazi çalışması” (4 Nisan 2020)

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Prof.Dr. Cengiz Yıldırım